Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Logotyp Vetenskapsfestivalen
Länkstig

Matematisk afton

Naturvetenskap & IT
Populärvetenskap

Tre föreläsningar inom Vetenskapsfestivalen om covid-19, vad spel kan lära oss om pandemier och tvärvetenskap mellan matematik och biologi.

Föreläsning
Datum
16 apr 2021
Tid
18:00 - 19:30
Plats
Digitala festivalarenan

Medverkande
Holger Rootzén, Institutionen för matematiska vetenskaper
Carl-Joar Karlsson, Institutionen för matematiska vetenskaper
Linnea Österberg, Institutionen för biologi och bioteknik
Barbara Schnitzer, Institutionen för matematiska vetenskaper
Arrangör
Carl-Joar Karlsson, Institutionen för matematiska vetenskaper

18.00 Holger Rootzén: COVID-19 i Sverige och Danmark
Idag, den 21/1, har i Sverige rapporterats 10.921 dödsfall i Covid-19, i Danmark 1.909. Per invånare har 3 ggr så många dött i Sverige. Danmark är mera tättbefolkat än Sverige och ligger närmare länderna med stor smittspridning. I föredraget diskuteras orsaker till att ändå många fler dött i Sverige.

18.30 Carl-Joar Karlsson: Vad spel kan lära oss om pandemier
Samarbete under långvariga pandemier förklaras av rationellt beteende i spel.
När COVID-19 spreds över jorden frågade vi oss ifall den klassiska spelteorin kunde förklara folks beteenden under pandemin. Svaret är: Det beror på! Vi förklarar samarbete utifrån spelteori och kombinerar detta med modeller för sjukdomsspridning.

19.00 Linnea Österberg & Barbara Schnitzer: A mathematician and a biologist walk into a bar…
About interdisciplinary science and bridging differences to reach further.
Modern research sometimes feels like the battle of the disciplines. It’s time to level up and focus on our common goals. In the context of aging, we will explore interdisciplinary science between math and biology through history, time and beyond.