Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Logotyp Vetenskapsfestivalen
Länkstig

Matematisk afton

Naturvetenskap & IT
Populärvetenskap

Tre föreläsningar inom Vetenskapsfestivalen om artificiell intelligens, forskning i teoretisk matematik och svetsteknik.

Föreläsning
Datum
15 apr 2021
Tid
18:00 - 19:30
Plats
Digitala festivalarenan

Medverkande
Olle Häggström, Institutionen för matematiska vetenskaper
Åse Fahlander, Institutionen för matematiska vetenskaper
Edvin Åblad, Institutionen för matematiska vetenskaper
Arrangör
Carl-Joar Karlsson, Institutionen för matematiska vetenskaper

18.00 Olle Häggström: Tänkande maskiner – Om den artificiella intelligensens genombrott
Den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) ger upphov till många svåra samhällsfrågor både på kort och på lång sikt. Här skall jag fokusera på några av de allra svåraste, som rör ett eventuellt framtida genombrott med en AI som matchar eller överträffar människans allmänintelligens.

18.30 Åse Fahlander: Forska i teoretisk matematik: vad, hur och varför?
Att säga att man forskar i matematik väcker många frågor. Känner vi inte till all matematik redan? Finns det överhuvudtaget mer än den man lär sig i skolan? Kan man hitta på ny - och vad ska det i så fall vara bra för? Jag ska försöka ge en bild av vad en teoretisk matematiker gör på dagarna.

19.00 Edvin Åblad: Trusting in computed decisions – planning a production line
Computed decisions are common in our everyday lives and in industry; however, we do not always trust in the decisions made by computers / algorithms. In our group, we study how to compute safe plans for car production lines, and we focus on the motions of the robots in welding stations.