Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Martin Dankis - Characterization of secretory mechanisms in lacrimal and salivary glands

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för farmacie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi

Disputation
Datum
15 apr 2021
Tid
13:00 - 16:00
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor Özgür Zengin, Department of Ophthalmology, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Izmir, Turkiet.

Betygsnämnd: professor Suzanne Dickson (ordf.), professor Peter Gierow och docent Louise Adermark.

Bra att veta

Disputationen hålls på engelska.

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta via streaming. Besök följande webbsida för att se disputationen:

Länk till Zoom Webinar

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén,
dessa skickas via e-post till ordföranden för disputationen:
Professor
Lars Westberg
lars.westberg@neuro.gu.se