Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Markert og umarkert transspråking på tvers av klasseromskontekster

Kultur & språk
Utbildning & lärande

Ingrid Rodrick Beiler är docent i engelska vid Oslo Metropolitan university, Storbyuniversitetet. Under seminariet kommer hon att tala om vilka diskurser som har betydelse för transspråkande (translanguaging) i skolan och hur dessa diskurser påverkar elever med en språklig och etnisk majoritet- eller minoritetsposition.

Seminarium
Datum
17 nov 2021
Tid
12:00 - 13:30
Plats
Online via Zoom. Länk meddelas senare.

Sammanfattning

Ingrid Rodrick Beiler er førsteamanuensis i engelsk ved OsloMet – storbyuniversitetet. I denne presentasjonen vil hun ta for seg spørsmålet om hvilke diskurser som gir transspråking (translanguaging) betydning i skolen og hvordan disse diskursene rammer elever med språklig og etnisk majoritets- eller minoritetsposisjon. Presentasjonen er basert på en lingvistisk etnografi i videregående engelskundervisning i Norge, der hun sammenliknet i hvilken grad transspråking framsto som markert på hvers av tre undervisningskontekster—forsert (avansert), ordinær og forsterket engelskundervisning—i klasser med ulike sammensetninger av elever definert som majoritets- eller minoritetsspråklige. Hun fant at transspråking var markert ut ifra to relativt atskilte diskurser. På den ene siden var tospråklige praksiser som trakk veksler på norsk og engelsk tidvis markert som et avvik fra en ønsket enspråklig framførelse på engelsk. På den andre siden var transspråking som trakk veksler på minoritetsspråk ofte markert som en trussel mot sosialt samhold. Avslutningsvis vil hun diskutere implikasjoner for analyser av transspråking i interaksjonsdata og for koblinger mellom transspråking og sosial endring.

Online profil