Bild
Fartyg
Länkstig

Maritima Klustrets årskonferens 2022

Hållbarhet & miljö

Havsbaserad vindkraft, seglande fraktfartyg och medborgarforskning. Det är de ämnen som står i fokus på årets inspirationsträff med Maritima klustret I Västsverige.

Konferens
Datum
8 dec 2022
Tid
08:30 - 15:30
Plats
Stora konferenshallen, Lindholmens konferenscenter. Lindholmspiren 5, Göteborg

Arrangör
Maritima Klustret i Västsverige

Program


08.30 – 09.00 Registrering och kaffe

09.00 - 09.10 Välkommen  

Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen 
Christian Finnsgård, SSPA  

Block I
09.15 – 10.15. VINDASSISTERAD SJÖFART

Moderator: Christian Finnsgård, SSPA  

• Tekniköversikt över vindassisterade och vindframdrivna fartyg, med exempel från fartyg i drift
Sofia Werner, SSPA

• Ett exempel på koncept för vindframdrivet fartyg
Mikael Razola, Oceanbird

• Kundens perspektiv på vindframdrivna fartyg
Staffan Johannesson, Volvo Car corperation


10.15 – 10.45 Förmiddagsfika


Block II
10.45 – 12.15 HAVSBASERAD VINDKRAFT 

Moderator: Robin Teigland, Chalmers

• Överblick och nuläge – inklusive tillståndsprocessen
   Christian Schell, SSPA

• Teknikläget inom havsbaserad vindkraft
  Mats Goldberg, Offshore Väst / RISE

• Energisystem-perspektivet
   Filip Jonsson, Chalmers

• Aktörsperspektivet på den internationella marknaden
   Jon-Erik Borgen, Odfjell Oceanwind


12.15 – 13.15 Mingellunch


Block III
13.15 – 14.30  MARITIM MEDBORGARFORSKNING.  
Moderator: Astrid Burhöi, ordf Maritima klustret

• Vad är marin medborgarforskning?
Torsten Linders, Göteborgs universitet

• Livedemonstration på älven
Ola Benderius, Chalmers och Robert Rylander, RISE

• Vart bär detta och hur bygger vi kunskap om havet?
Björn Källström, Göteborgs marinbiologiska laboratorium

• Vilken kunskap om havet behöver vi?
Karina Barquet, Stockholm Environment Institute
Jennie Larsson, Sjöfartsverket 


14.30 – 15.15  MARITIMA KLUSTRET I VÄSTSVERIGE – FRAMTIDEN
Thomas Angervall, RISE
Lena Gipperth, Göteborgs universitet
Robin Teigland, Chalmers

• Information och diskussion om klustrets framtida utveckling. 


15.15 – 15.30      SAMMANFATTNING AV DAGEN                 
Astrid Burhöi, Maritima klustret
Christian Finnsgård, SSPA  

15.30 – 16.00  Eftermiddagsfika
Vi avslutar dagen med gemensam eftermiddagsfika.