Länkstig

Maria Hammarlund – The role of the alpha 7 nicotinic acetylcholine receptor in inflammation and brain injury

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi

Disputation
Datum
4 feb 2022
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk, se nedan.
Ytterligare information
Länk till
avhandlingen

Opponent och betygsnämnd

Opponent: docent Anja Meissner, institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet, Lund.

Betygsnämnd: docent Ulrika Islander (ordf.), docent Michael Winder och professor Ulrika Ådén (KI).

Bra att veta

Disputationen hålls på engelska.

För att minska smittrisken kan allmänheten delta på distans via streaming:

Allmänhet som deltar på distans har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén. Skicka dina frågor via Q&A-funktionen i Zoom Webinar, till ordföranden för disputationsakten, som läser upp dem för disputanden: Professor Jenny Nyström