Länkstig

Malin Reinholdsson – Physical activity and stroke

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för klinisk neurovetenskap

Disputation
Datum
8 dec 2023
Tid
09:00 - 12:00
Plats
R-aulan i R-huset, Länsmansgatan 28, Mölndal. Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndals sjukhus
Ytterligare information
Länk till
avhandlingen

Avhandlingens fullständiga titel

Physical activity and stroke – Associations and patient experiences

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor Torunn Askim, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge.

Betygsnämnd: professor Monika Fagevik Olsén (ordf.), professor Jan Lexell (LU) och professor Mats Börjesson

Bra att veta

Disputationen hålls på svenska

Det går bra att delta online via Teams, klicka på knappen ovan för att ansluta.

Fysisk aktivitet och stroke

Fysisk aktivitet främjar hälsa i alla åldrar och trots att det är lättillgängligt och kostnadseffektivt är cirka en fjärdedel av vuxna otillräckligt fysiskt aktiva globalt. Stroke är en vanlig folksjukdom, där fysisk inaktivitet är en bidragande orsak. Minskad fysisk aktivitet är också vanligt efter stroke, vilket visats på många strokeenheter världen över.

Fysisk aktivitet före stroke har samband med mindre neurologiskt bortfall vid akut stroke, högre odds för bevarad kognition bedömd under sjukhusvistelsen samt bättre hälsorelaterad livskvalitet tre månader efter stroke visas i tre registerstudier. Sambandet gällde för både lätt fysisk aktivitet såsom promenader minst fyra timmar/vecka och måttlig fysisk aktivitet såsom träning minst två till tre timmar/vecka.

Rörelse på strokeenheten betyder mer än bara fysisk aktivitet för personer efter stroke. I en intervjustudie beskriver personer med stroke att man får en känsla av att bli sedd och respekterad när man är uppe på benen. Det finns en stark drivkraft att återfå självständighet och att man vill nyttja de resurser man har vid rörelse och vardagliga aktiviteter. Deltagare beskriver vikten av att vara delaktig, att ses som en individ med egna behov och önskemål. De säger att det är träning som gäller för att bli bättre.

abdtrakt illustration
Avhandlingens omslagsbild ”Strokes of movement”, illustration av Adam Viktorisson