Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Magdalena Vu Minh Arnell - Neurogenic bladder and bowel dysfunction - incontinence and life situation in adolescents and adults with spina bidfa

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, i ämnet pediatrik

Disputation
Datum
4 feb 2021
Tid
09:00 - 11:30
Plats
Endast deltagande via länk, se information nedan

OBS! För att minska smittspridning av Covid-19 uppmanas publiken delta via denna länk: https://gu-se.zoom.us/j/64796900217?pwd=QjB5MlNSRHZpcXRqMU5jeHVHZ0RCQT09


Opponent: Professor Einar Arnbjörnsson, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet
Betygsnämnd: Andreas Muth, Helena Engstrand Lilja och Paul Uvebrant
Huvudhandledare: Kate Abrahamsson
Bihandledare: Anders Möller