Bild
Barn häller upp mjölk i ett glas.
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

INSTÄLLT! Lunchsituationen på förskolan ur ett måltidsperspektiv

Forskning
Utbildning & lärande

Dagen seminarium är tyvärr inställt på grund av sjukdom.

Seminarium
Datum
17 apr 2023
Tid
15:00 - 16:30
Plats
Online via Zoom.

Medverkande
Lolita Gelinder, FD, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och PQL-kollegiet

I förskolan ägnas 2-3 timmar per dag till måltider och de flesta barn som går i förskolan äter cirka 70 % av sitt vardagliga näringsintag i verksamheten. Förskolan har potential att främja goda mat- och måltidsvanor, vilket är av vikt både ur ett hälso- och ett hållbarhetsperspektiv. Barn lär sig om mat och ätande genom erfarenheter och upplevelser, därför är den matkontext barnen är en del av viktig för den kunskap och mening som skapas. I föreliggande studie undersöker jag vilket innehåll om mat som framkommer under lunchsituationen i förskolan för att kunna problematisera och förstå vad för kunskap som möjliggörs gällande mat och måltider.