Bild
Länkstig

Lunch seminar - What services can Biobank Väst offer our researchers?

Hälsa & medicin

Under lunchseminariet kommer Kristina Lind informera om vad Biobank Väst kan erbjuda till forskare och hur man går till väga för att nyttja deras tjänster som skapar möjlighet till hög standardiserad kvalitet på forskning innefattande humana prov.

Seminarium
Datum
19 jan 2022
Tid
12:00 - 13:00
Plats
Via Zoom. Se länk nedan

Bra att veta
The lunch seminar will be held in English

Föreläsare: Kristina Lind, funktionsledare för labb och IT på Biobank Väst
Moderator: Cecilia Bull,  ledamot i forskningsrådet
Titel på föredraget: Biobankshantering vid Sahlgrenska

Biobank Väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. Lokalt innebär det att Biobank Väst samverkar med Core Facilities som tillhör Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Biobank Väst ger rådgivning i regulatoriska frågor inom biobankning och handlägger biobanksavtal via Regionalt biobankscentrum Väst (RBC Väst) som är en del av Biobank Väst.

Man erbjuder även tjänster för insamling, hantering och lagring av biobanksprov samt viss bearbetning som till exempel DNA-extraktion från blod. 

Här kan du lyssna och läsa om de tidigare lunchföreläsningarna (du behöver en anknytning till vår institution och ett x-id för att se detta)