Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lorenzo Minola: "Changes in near-surface winds across Sweden over the past decades – Observations and simulations"

Naturvetenskap & IT

Avhandling för filosofie doktorsexamen i Naturvetenskap, inriktning naturgeografi.

Disputation
Datum
11 dec 2020
Tid
15:00 - 17:00
Plats
Hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5C, Göteborg och i Zoom

Titel

Changes in near-surface winds across Sweden over the past decades – Observations and simulations.

Till avhandlingen i databasen Gupea

Opponent

Dr. Robert Vautard, chef för L'Institut Pierre-Simon Laplace, Gif-sur-Yvette, Frankrike.

Betygsnämnd

Dr. Pedro A. Jimenez, NCAR, Boulder, USA.

Dr. Marie Haeger-Eugensson, chef för forskning, utveckling och innovation, COWI, Göteborg.

Docent Anders Moberg, institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.

Ersättare

Professor Sofia Thorsson, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Ordförande

Professor Roland Barthel, institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Zoom

Länk till Zoom-mötet