Bild
Lindström lectures 2022
Länkstig

Lindströmseminariet 2022: Sara Negri

Kultur & språk

Matematikprofessor Sara Negri från University of Genoa är årets inbjudna föreläsare under Lindströmseminariet vid Göteborgs universitet. Välkommen till hennes föreläsning för allmänheten – Syntax and semantics in synergy.

Seminarium
Datum
20 jun 2022
Tid
18:00 - 20:00
Plats
Humanisten, Rum J439, Renströmsgatan 6

Bra att veta
Alla intresserade är välkomna. Föreläsningen är kostnadsfri. Anmäl dig i förväg till Graham Leigh.
Arrangör
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Syntax och semantik, som ofta betraktas som motstridiga aspekter av logik, har visat sig vara sammanflätade i en metod för att generera kompletta bevissystem för breda familjer av icke-klassisk logik. I denna formella semantik kan modeller betraktas som rent matematiska objekt utan ontologiska antaganden om dem. Mer specifikt, genom "labelled formalism", som nu är en välutvecklad metodik, förvandlas semantiken till en väsentlig komponent i syntaxen för logiska kalkyler.

Kalkylerna är inte bara ett verktyg för automatisering av resonemang, utan kan också användas på metanivå för att fastställa allmänna strukturella egenskaper hos logiska system och direkta bevis på fullständighet fram till beslutbarhet i det avslutande fallet. Kalkylerna kan å andra sidan användas för att hitta förenklade modeller genom konservativitetsresultat. Metoden kommer att illustreras med gradvis generaliserad semantik, inklusive topologiska sådana som "neighbourhood semantics".

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori anordnar sedan 2013 The Lindström Lectures till minne av Pelle Lindström, som var verksam som professor i logik.