Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Linda Lindblad och Susanna Carlsten presenterar projektet ”Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden”.

Kultur & språk

Linda Lindblad från Hantverkslaboratoriet och Susanna Carlsten, nybliven doktorand i kulturvård vid Uppsala universitet (Campus Gotland) presenterar projektet ”Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden”. Projektet som är finansierat via Brandforsk pågår under 2021 och syftar till att sammanställa en kunskapsöversikt på temat och identifiera behov och brister hos yrkesverksamma inom brand och kulturvård samt behov av framtida forskning. Projektmedlemmarna kartlägger tidigare forskning, nätverk och andra typer av publikationer från respektive fält. Alla är välkomna!

Seminarium
Datum
3 feb 2021
Tid
15:00 - 17:00
Plats
Zoom

Linda och Susanna kommer att göra två korta presentationer och vill därefter gärna ha inspel och ta del av kollegors tidigare erfarenheter. Seminariet hålls på svenska.

Linda känner vi alla sedan tidigare och flera känner säkert också Susanna; här följer en kort presentation.

Susanna Carlsten: Jag är föremålsantikvarie och arbetar som adjunkt i kulturvård vid Uppsala universitet Campus Gotland sedan ungefär 10 år tillbaka. Jag undervisar bl.a. i föremåls- och interiörhistoria, konserveringsvetenskap och samlingsförvaltning men har också länge varit involverad i forskningskommunikationen kring Spara och bevara - Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

I januari 2021 började jag forskarstudera på deltid inom ämnet konstvetenskap med inriktning kulturvård. Mitt avhandlingsämne är brand och brandskydd i kulturhistoriska byggnader och samlingar. Då avhandlingen ligger i sin linda så är ingången till ämnet ganska bred just nu. Mitt första år kommer framförallt ägnas åt att göra en kunskapsöversikt kring forskningsläget för att därefter avgränsa ämnet. Kunskapsöversikten görs i samverkan med andra forskare inom projektet Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden initierat av Brandforsk.

Mina huvudfrågeställningar rör sig kring vad som händer innan, under och efter en brand:

1. Kulturarvs sårbarhet för brand: Var, hur och varför brinner kulturhistoriska samlingar och byggnader?

2. Värdering, riskbedömning och prevention: Hur arbetar förvaltare och myndigheter med förebyggande åtgärder mot bränder och tillhörande skadeverkningar i kulturhistoriska samlingar och byggnader?

3. Vad händer efter en brand i en kulturhistorisk byggnad eller samling?

Projektet Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden leds av Tor Broström vid Uppsala universitet (Campus Gotland), Lunds tekniska högskola, Luleå tekniska universitet samt RISE.