Länkstig

Licentiatseminarium Jenny Henriksson

Forskning

Jenny Henriksson, doktorand vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande försvarar sin licentiatuppsats "Kontextuella förståelser och sociala konstruktioner i förskollärares tal om undervisning i förskolan".

Examination
Datum
25 nov 2022
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Hus 14, sal 418, Högskolan i Kristianstad och Zoom.

Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande tillsammans med Högskolan i Kristianstad