Länkstig

Licentiatseminarium - Caroline Järdmo

Forskning

Fredagen den 10 juni kl. 10.00 i F4, försvarar Caroline Järdmo sin licentiatuppsats: "Identity in Early Adulthood. Aspects of Romantic Relationships and Occupation".

Seminarium
Datum
10 jun 2022
Tid
10:00 - 12:00
Plats
F4, Haraldsgatan 1

Opponenter är professor Karin Osvaldsson Cromdal, Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet samt doktorandopponent Johan Lidberg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet