Bild
Bilden visar två äldre personer som cyklar tillsammans på en väg på sommaren.
Foto: Pexels
Länkstig

Levnadsvanor och hälsosamt åldrande med fokus på demenssjukdomar

Forskning
Hälsa & medicin
Samhälle & ekonomi

Vad vet vi om sambandet mellan levnadsvanor och hälsosamt åldrande? Hur kan levnadsvanor minska risken för att drabbas av demenssjukdom? Välkommen att ta del av ett seminarium där du får svar på dessa frågor och kunskap om vilka råd du kan ge till dina patienter om levnadsvanor för ett hälsosamt åldrande, ur både ett primär- och sekundärpreventivt perspektiv.

Webinar
Datum
16 sep 2024
Tid
13:00 - 15:00
Plats
Digitalt seminarium via Zoom Webinar. Kom och ta del av hela eller delar av seminariet - kom när du vill, lämna när du vill.
Sista anmälningsdag
10 september 2024

Bra att veta
Seminariet är kostnadsfritt. Zoom-länk skickas ut till alla som har anmält sig några dagar före evenemanget. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor under webbinariet.
Arrangör
Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Arbetsgrupp Hälsofrämjande sjukhus
Bild
Bilden visar föreläsaren Ingmar Skoog.
Ingmar Skoog
Foto: Josefin Bergenholtz

Målgrupp

Seminariet vänder sig i första hand till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård och tandvård och som är kliniskt verksam.

Program och medverkande

Bild
Bilden visar föreläsaren Frida Dangardt.
Frida Dangardt
Foto: Nicke Johansson

13:00 Välkommen. Ett inledande pass om hälsosamt åldrande fokus på levnadsvanor och demenssjukdomar.
Föreläsare och moderator: Ingmar Skoog, Seniorforskare, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.  

13:20 Vad vet vi om sambandet mellan alkohol och demens? Presentation av den senaste forskningen från rapporten Alkohol och hjärnan.
Föreläsare: Frida Dangardt, överläkare och forskare vid Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias Barnsjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Institutionen för medicin, Göteborgs universitet. 

Bild
Bilden visar föreläsaren Jessica Samuelsson.
Jessica Samuelsson
Foto: Josefin Bergenholtz

13:40 Vad säger forskningen om äldres matvanor och risken att drabbas av demens?
Föreläsare: Jessica Samuelsson, Leg dietist, Med. Dr, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.  

Bensträckare (5 min) 

Bild
Bilden visar föreläsaren Annica Ravn-Fischer.
Annica Ravn-Fischer
Foto: Privat

14:05 Tobak och demens.
Föreläsare: Annica Ravn-Fischer, PhD, Docent, överläkare Kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.   

Bild
Bilden visar föreläsaren Cristina Wångblad.
Cristina Wångblad
Foto: David Altsäter

14:25 Fysisk aktivitet som förebyggande och behandlande åtgärd vid demenssjukdom.
Föreläsare: Cristina Wångblad, Fil mag, leg fysioterapeut, metodhandledare i demens, Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, Göteborgs Stad.  

14:45 Avrundning och frågestund 

Kontaktuppgifter

Kontaktperson på CERA: Centrumkoordinator Katarina Englund, info@cera.gu.se, 031-786 69 38

CERA - Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet

Kontaktperson på Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Processledare Hälsofrämjande sjukhus Ebba Linderoth, ebba.linderoth@vgregion.se, 076-823 97 41

Hälsofrämjande sjukhus - Sahlgrenska Universitetssjukhuset