Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lärande för hållbar utveckling - så gör du

Samhälle & ekonomi

Fortbildning för lärare i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning om hur du kan undervisa utifrån de globala målen för hållbar utveckling. Bland föreläsarna: Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef på FN:s utvecklingsprogram.

Seminarium
Datum
14 sep 2020
Tid
13:00 - 16:15

Medverkande
Ulrika Modéer
Ingela Bursjöö
Ulrika Hugemark
Maritta Linder Larson
Mia Lundqvist
Arrangör
Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), UHR/Den globala skolan, Världskulturmuseet, Universeum

Är du pedagog, skolledare eller lärarstudent och vill skaffa dig fler verktyg och mer inspiration för ditt arbete med de globala målen?

Det är nu fem år sedan de globala målen för hållbar utveckling antogs av världens länder. Vi har fortfarande långt kvar och måste öka takten i alla led i samhället om vi ska hinna uppfylla dem till 2030. Under en eftermiddag tar vi särskilt upp delmål 4.7 - utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap - som handlar om hur skolan ska kunna ge barn och ungdomar kunskaper och färdigheter för att främja en hållbar utveckling i världen.

Programmet omfattar föreläsningar och workshoppar som ger dig både teoretiska och konkreta, praktiska ingångar till hur du kan använda Agenda 2030 och de globala målen i din undervisning.

 

Medverkande föreläsare:
Ingela Bursjöö forskar och undervisar om lärande för hållbar utveckling vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession på Göteborgs universitet och hyser ett särskilt intresse för lärares förutsättningar och den konkreta undervisningspraktiken.

Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare i FN och chef på FN:s utvecklingsprogram, talar om de globala målen och hur pandemin påverkar arbetet med hållbar utveckling. Hon berättar om UNDP:s arbete och varför Decade of Action visat sig viktigare än någonsin.

Ulrika Hugemark är gymnasielärare på Lillerudsgymnasiet och kommer föreläsa om hur hon har utvecklat skolans internationella arbete med hållbar utveckling.

Maritta Linder Larson och Mia Lundqvist är rektorer i förskolan och kommer ge en kort bakgrund till sitt arbete med lärande för hållbar utveckling och hur de som rektorer kan inspirera och motivera pedagoger till att tänka på och arbeta med hållbarhetsfrågor.

Målgrupp för lärarfortbildningen är pedagoger inom förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenskola, skolledare och lärarstudenter.