Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet

Naturvetenskap & IT
Utbildning & lärande

Lisa Molin disputerar i ämnet tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap. Fakultetsopponent är professor Ingvill Rasmussen, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo, Norge.

Disputation
Datum
4 sep 2020
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Zoom
Ytterligare information
Avhandlingen i
GUPEA

Bra att veta
Disputationen kommer att äga rum via Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/68986738692. Länken fungerar från kl. 12:45. Disputationen startar kl. 13:00.

Increasingly sophisticated technologies are expanding opportunities to create, use and share digital and multimodal texts based on different perspectives and motives. Among the prerequisites for participating actively in a democratic society is adopting an analytical and reflective approach towards texts – that is, developing critical digital literacy. Therefore, research on teaching and learning activities aimed at developing critical digital literacy awareness – namely, critical digital literacy work – is crucial.