Bild
Fraktfartyg
Foto: Unsplash
Länkstig

Kristineberg Talks: Avgasrening på fartyg – bra lösning eller ett sätt att flytta miljögifter från luft till hav?

Hållbarhet & miljö
Naturvetenskap & IT

Fartygstransporter anses generellt mer klimatsmarta och fartygstrafiken har aldrig varit så omfattande som den är idag. Men fartyg släpper också ut en rad föroreningar. Nyligen beslöt FN:s sjöfartsorgan IMO att kraftigt begränsa svavelutsläppen från fartygsavgaser. För att tillmötesgå de nya kraven installerar nu fartyg i ökande takt så kallade skrubbrar. Dessa reningssystem duschar rökavgaserna med havsvatten som sedan leds ner i havet. Men är det egentligen så smart att flytta avgaser från luften ner i havet?

Föreläsning
Datum
6 dec 2021
Tid
10:00 - 10:30
Plats
Digital föreläsning

Videon är inte längre tillgänglig.

Om talaren

Maria Granberg är seniorforskare i marin ekotoxikologi på IVL Svenska Miljöinstitutet och jobbar med förekomst och effekter av förorenande ämnen, som olja och mikroplast, i tempererade och arktiska marina ekosystem.

 

Om Kristineberg Talks

Kristineberg är en av världens äldsta marina forskningsstationer. Idag bedrivs bland annat forskning om mikroplast, havsförsurning, vattenbruk och ålgräs.

Kristineberg Talks är en föredragsserie där forskare på centret berättar om sin forskning och havet på ett lättillgängligt och spännande sätt. Föredragen riktar sig till alla som är intresserade av havet, dess organismer och den senaste forskningen.

Se alla höstens Kristineberg Talks

Foto: Unsplash / Kinsey