Bild
blommor
Länkstig

Kostnadsfri konferens för språklärare

Kultur & språk
Utbildning & lärande

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, forskningsmiljön Lärande och bedömning i språk (LBS), vid Göteborgs universitet arrangerar den 13 aug 2021 en digital heldagskonferens för lärare och lärarutbildare i moderna språk.

Konferens
Datum
13 aug 2021
Tid
09:00 - 15:00
Plats
Online
Kostnad
Gratis
Sista anmälningsdag
10 augusti 2021

Arrangör
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Anmälan är stängd.

Om konferensen

Konferensen fokuserar på resultat och diskussion av projektet TAL, ett forskningsprojekt om moderna språk och muntlig språkfärdighet med fokus på grundskolan, årskurs 9. Projektet, som finansierats av Vetenskapsrådet, startade 2016 och avslutades officiellt i slutet av 2019. En konferens hölls i januari 2020 vid Stockholms universitet. Även den här aktuella konferensen var avsedd att erbjudas under 2020 men har senarelagts på grund av pandemin.

 

Medverkande forskare

Camilla Bardel (Stockholms universitet)

Gudrun Erickson (Göteborgs universitet)

Jonas Granfeldt (Lunds universitet)

Susan Sayehli (Stockholms universitet)

Malin Ågren (Lunds universitet)

Rakel Österberg (Stockholms universitet)

 

Diskutant

Jörgen Tholin (Vetenskapsrådet; docent; tidigare ordförande för LMS/SPRI)

 

Program

Konferensen har tre delar: (1) på förmiddagen presenteras och kommenteras forskningsresultat från TAL-projektet; (2) efter lunch ges tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte mellan lärare i moderna språk runt om i landet, vilket underlättas väsentligt av det digitala formatet; (3) dagen avslutas med en gemensam samling med frågor och kommentarer kring resultaten från deltagarna och forskarna i projektet.

 

09.00 - 10.10

- Introduktion

- De moderna språken i svensk skola

- TAL-projektet

- Lärares och skolledares uppfattningar om ämnet Moderna språk

 

10.10 - 10.30

PAUS

 

10.30 - 11.30

- Elevers uppfattningar om ämnet Moderna språk

- Att tala och samtala på franska, spanska och tyska: elevers uppfattningar och resultat

 

11.30 - 11.50

- Kommentarer och diskussion

  (Jörgen Tholin)

 

11.50 - 12.00

- Inför eftermiddagens diskussioner i grupper

 

12.00 - 13.00

LUNCH

 

13.00 - 14.00

- Diskussioner i smågrupper mellan deltagare (breakout rooms)

 

14.00 - 14.20

PAUS

 

14.20 - 15.00

- Gemensam diskussion; frågor och kommentarer

 

 

Anmälan

Anmälan görs via länken i ingressen enligt principen först till kvarn. Sista anmälningsdag är 10 augusti. 

Vi hoppas på många deltagare från många olika skolor i landet! Zoom-länk till konferensen skickas ons 11 augusti.