Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Konferensen Förebygg.nu 2021

Forskning
Hälsa & medicin
Samhälle & ekonomi

Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring det ANDTS-förebyggande arbetet. Under 20 år har konferensen samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer med intresse för drogförebyggande arbete.

Konferens
Datum
3 nov 2021 - 4 nov 2021
Plats
Digitalt
Kostnad
500 kronor
Sista anmälningsdag
29 oktober 2021

Syfte

Syftet med konferensen är bidra till kunskapsutveckling och ge möjlighet till möten mellan olika aktörer som arbetar med förebyggande verksamhet från olika delar av landet. Möten som i sig kan leda till lokal samverkan och ett ökat preventivt arbete i hela landet.

Mål

Målet med konferensen är att ha huvudfokus på det förebyggande, främjande och brottsförebyggande arbetet i Sverige, inom alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel samt läkemedel. Konferensen ska bidra till att kunskap, erfarenheter och metoder kan spridas och utvecklas.

Målgrupper

Konferensen samlar deltagare från myndigheter, kommuner och det civila samhället med intresse för drog- och brottsförebyggande arbete. Personal och ideella från idéburna/ideella organisationer och föreningslivet. Tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen, övriga regioner/landsting, kommuner, statliga myndigheter, departement, företagshälsovården, studenthälsan, forskare och politiker på olika nivåer. Kommunala brotts- och drogsamordnare, länssamordnare, folkhälsosamordnare/strateger, personal inom skola, barnomsorg, socialtjänst, alkoholhandläggare, tobakshandläggare, högskolor och universitet. Andra personer med intresse för preventivt arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel och läkemedel.

 

Evenemanget publicerades på CERAs hemsida (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende).