Bild
Bilden visar några ungdomar som står tillsammans på ett fält.
Foto: Pixabay
Länkstig

Konferens om ungdomar, substansbruk och psykisk ohälsa

Forskning
Hälsa & medicin
Samhälle & ekonomi

Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs universitet bjuder in till en heldagskonferens där fokus är ungdomar, alkohol, droger och psykisk ohälsa.

Konferens
Datum
4 maj 2023
Tid
09:00 - 15:30
Plats
Regionens Hus vid Centralstationen, Bergslagsgatan 2, konferenslokal Bergslagsbanan
Sista anmälningsdag
14 april 2023

Anmälan är stängd.

Målgrupp: Vi vänder oss till dig som arbetar med ungdomar, till exempel inom vård, kommun och skola. 

Innehåll: Vi kommer under dagen att ha med föreläsare som presenterar både bredd och djup, forskning och klinisk vardag när det gäller ungdomars droganvändning. Under dagen ges föreläsningar om trender nationellt och regionalt, om hur vi ska tänka kring evidens och metoder, hur vi kan arbeta med ungdomar som missbrukar alkohol och droger med samtidig svår psykisk ohälsa och vad Sverige på nationell nivå har för strategi att både förebygga och hjälpa. Vi kommer också ha med politiker och ungdomsfullmäktige som kommer att spegla dagen med ett gemensamt panelsamtal i slutet av dagen tillsammans med föreläsarna.

Lunch och fika: Vi bjuder på lunch och fika under dagen. Kom ihåg att i anmälan uppge eventuella matpreferenser eller allergier.

Anmälningsavgift: Konferensen är gratis, men anmäl dig så snart som möjligt då deltagarantalet är begränsat till 100. Anmälan är bindande och om du får förhinder efter att anmälan har stängt så ber vi dig att kontakta info@cera.gu.se så avanmäler vi dig och låter en annan person få ta din plats.

Program:

9.00 – 9.05 Inledning
Kristina Berglund, föreståndare för centrumbildningen CERA vid Göteborgs universitet

9.05 – 9.20 Kort presentation av deltagande politiker, ungdomsfullmäktige och arbetet med ungdomar i kommun och region
Jenny Broman, kommunalråd, Kommunstyrelsen, Göteborgs Stad
Carina Örgård, regionråd och talesperson för psykisk hälsa i Västra Götaland
Representant från Ungdomsfullmäktige, Göteborgs Stad

9.20 – 10.20 Droger, lustgas, kosttillskott, vitt snus och e-cigaretter – trender och attityder
Charlotta Rehnman Wigstad, direktör, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
Louise Adermark, forskare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs Universitet

10.20 – 10.45 Fika

10.45 – 11.15 Hur arbetar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att hjälpa kommuner och regioner när det gäller prevention och behandling av psykisk ohälsa och missbruk hos ungdomar?
Zophia Mellgren, samordnare, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

11.15 - 11.20 Kort paus

11.20 – 12.00 Vad innebär evidensbasering inom prevention och behandling?
Morten Sager, docent och universitetslektor vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs Universitet

12.00 – 13.00 Gemensam lunch i foajén

13.00 – 13.45 Mini-Maria Göteborgs pilotprojekt: Insatser för ungdomar med komplex problematik
Ulf Sammels, vårdenhetschef, Mini-Maria Göteborg Nordost

13.45 – 14.15 Fika

14.15 – 15.00 Metoder och insatser: Vad finns det för evidensbaserade metoder idag som Socialstyrelsen rekommenderar och vad visar forskningen hur det går för ungdomar som fått insatser på Mariamottagningar? 
Karin Boson, docent och tf prefekt vid Universitet Innlandet, Lillehammer, Norge
Kristina Berglund, docent och lektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet

15.00 – 15.30 Reflektionspanel och synpunkter på innehållet under dagen
Moderatorn leder ett samtal med dagens föreläsare samt representanter från politiken och ungdomsfullmäktige.

Evenemanget kommer att spelas in och i efterhand publiceras på CERAs hemsida, www.gu.se/cera.

Välkomna!