Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kollegiet för yrkeskunnande: Respektabla frisörer – femininiteter och (yrkes)identitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning

Utbildning & lärande

Eva Klope, Linnéuniversitetet, presenterar sin doktorsavhandling.

Seminarium
Datum
8 dec 2020
Tid
14:30 - 16:00
Plats
Webbseminarium i Zoom

Arrangör
Kollegiet för Yrkeskunnande

Respektabla frisörer – femininiteter och (yrkes)identitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning

 

Dag: Tisdag 8 december

Tid: 14.30-16.00

Lokal: Webbseminarium i Zoom.

Anmäl dig till ingrid.berglund@gu.se så får du en länk till Zoom-mötet.

Eva Klope, Linné Universitetet, presenterar sin doktorsavhandling: Respektabla frisörer – femininiteter och (yrkes)identitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning

Eva är lektor i pedagogik med inriktning mot yrkesutbildning och har en bakgrund som frisör och yrkeslärare på gymnasieskolans hantverksprogram. Hennes forskningsintressen berör identitetsskapande, genus, yrken och yrkeskunnande. I avhandlingen, som är en etnografisk studie, intresserar hon sig för hur elever på det gymnasiala hantverksprogrammet förhandlar och iscensätter identiteter i relation till frisöryrket och frisörutbildningen med särskilt fokus på femininet.

 

Avhandlingen finns att hämta på:

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1431278/FULLTEXT01.pdf

 

Johanna Mellén, Göteborgs universitet, ger sina kommentarer på avhandlingens bidrag utifrån ett genusperspektiv

Ingrid Berglund, Göteborgs universitet, ger sina kommentarer på avhandlingens bidrag utifrån yrkeskunnande och yrkesidentitet

Därefter följer en gemensam diskussion.

Seminariet arrangeras i samverkan mellan Kollegiet för yrkeskunnande och Kollegiet genusperspektiv i pedagogik.