Hoppa till huvudinnehåll
Bild
globala målen logo
Länkstig

Klimatet, COP26 och globala målen - mer än mål 13!

Hållbarhet & miljö

Välkommen till nästa lärarfortbildning i vår serie om de globala målen för hållbar utveckling! Vid detta tillfälle är temat klimatförändringarna och FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow i november. Lyssna på forskare som medverkar på klimatmötet och forskare som kombinerar litteraturvetenskap med klimatforskning. Deltag också i workshop och spel om klimatet och Agenda 2030 som du sedan kan genomföra i ditt eget klassrum!

Föreläsning
Datum
10 nov 2021
Tid
14:00 - 17:00
Plats
Zoom

Medverkande
Sverker Jagers, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Camilla Brudin Borg, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet
Arrangör
Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), Den globala skolan, Universeum, Världskulturmuseet

Hur kan vi bekämpa klimatförändringarna och samtidigt uppnå de andra målen för hållbar utveckling? Hur diskuterar det internationella samfundet om Agenda 2030 på COP26? Hur kan jag som lärare undervisa om klimat och hållbar utveckling på min skola? Det är några av de frågor vi ska beröra på lärarfortbildningen om de globala målen på temat klimat. Begränsa klimatförändringarna är ju ett av hållbarhetsmålen - nr 13 - men klimatfrågan har stor betydelse även för de andra målen.

Under webbinariet medverkar både forskare som har varit med på årets COP och forskare som driver klimatprojekt ur ett humanistiskt perspektiv. Forskarna berättar om hur vetenskapen kan bidra till att minska klimatförändringarna och hur klimatet kopplar till andra frågor om hållbar utveckling. Efter frågestund med forskarna fortsätter fortbildningen med en workshop om klimatet och globala målen som leds av pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet. I en övning, som du sedan kan genomföra med dina elever, får du reflektera över hur klimatmålet hänger ihop med de andra globala målen. Fortbildningen avslutas med att du får prova på att spela den digitala versionen av kortspelet Klimatkoll, utvecklat av forskare vid Chalmers. Spelet ger ökad kunskap om klimat och hållbar konsumtion genom att jämföra hur olika val i vardagen påverkar klimatet.

 

Medverkande föreläsare:

Sverker Jagers, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Professor Sverker Jagers är statsvetare och forskar brett inom området miljö- och klimatpolitik, bland annat frågor kring demokrati och hållbar utveckling samt miljörättvisa och miljöopinion. Sverker deltar på COP 26 i Glasgow och kommer ge en rykande färsk rapport från klimatmötet och hur det internationella samfundet kopplar ihop klimat, Agenda 2030 och de stora hållbarhetsfrågorna.

Camilla Brudin Borg, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet
Camilla Brudin Borg är litteraturvetare och forskar och undervisar om relationen mellan litteratur, miljö och framtid i genrer som dystopi, utopi och klimatfiktion (cli-fi). Teman som hon berör är hållbarhet och klimatkatastrofer, men också visioner om ett bättre liv.  Camilla kommer också berätta om det nya forskningsprojektet Utopian stories som kombinerar litteraturvetenskap och klimatforskning.

Medverkande projekt:

Utopian stories
Forskningsprojektet Utopian stories handlar om hur vi kan ta hjälp av våra erfarenheter från corona för att göra bra val också för framtiden. Projektet ber skolelever och allmänhet om hjälp att samla in data om upplevelsen från pandemin och berättelser om en bra och hållbar framtid.  Med berättelsernas hjälp kommer forskarna i projektet söka nya sätt att tänka och göra i hållbarare värld och vilken klimatpåverkan dessa nya sätt att leva skulle ha.

Kortspelet Klimatkoll
Klimatkoll är ett spel som ökar förståelsen av hur val vi gör i vardagen påverkar klimatet. Spelet kan användas i alla ämnen där hållbar utveckling ingår och det finns lärarmaterial om du vill använda det i din undervisning. Uppskattningarna av klimatpåverkan i spelet baseras på beräkningar av forskare vid Chalmers.

Vad får du som lärare?
Kunskap om Agenda 2030 och de globala målen
Lyssna på forskarföreläsningar om aktuell klimatvetenskap och forskningsprojekt och diskutera med forskarna
Delta i workshopar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet och få verktyg som du kan ta med hem till klassrummet
Provspela den digitala versionen av kortspelet Klimatkoll.

 

Denna lärarfortbildning är nr 22 i en serie fortbildningar om de globala målen som vänder sig till både skolledare och lärare i alla stadier!

Lärarfortbildningen är ett samarbete mellan:
Den globala skolan
Göteborgs centrum för hållbar utveckling - GMV
Universeum
Världskulturmuseet