Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kimia Kohestani - MRI as a screening tool for prostate cancer

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, i ämnet urologi

Disputation
Datum
12 maj 2021
Tid
09:00 - 11:30
Plats
Endast deltagande via länk, se information nedan

OBS! För att minska smittspridning av Covid-19 uppmanas publiken delta via den länk som publiceras här några dagar innan 

Handledare: Sigrid Carlsson
Biträdande handledare: Andreas Josefsson, Mikael Hellström och Marianne Månsson

Opponent: Lars Henningsohn, institutionen för klinisk vetenskap, Intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska institutet, Stockholm
Betygsnämnd: Roger Olofsson Bagge, Lennart Blomqvist och Eva Forssell-Aronsson