Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kimia Kohestami - MRI as a screening tool for prostate cancer

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, i ämnet urologi

Disputation
Datum
12 maj 2021
Tid
09:00 - 11:30
Plats
Endast deltagande via länk, se information nedan

OBS! För att minska smittspridning av Covid-19 uppmanas publiken delta via den länk som publiceras här några dagar innan disputationen

Opponent: Lars Henningsohn, Karolinska institutet
Betygsnämnd: Roger Olofsson Bagge, Lennart Blomqvist och Eva Forssell-Aronsson