Länkstig

Katharina Keuenhof: ”Mapping ultrastructural effects of proteotoxic stress on S. cerevisiae”

Naturvetenskap & IT

Disputation i naturvetenskap.

Disputation
Datum
31 maj 2023
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Sal K Isaksson, Medicinaregatan 16, Göteborg
Ytterligare information
Till avhandling i
GUPEA

Bra att veta
Lösenkod till Zoom: 508711

Titel

”Mapping ultrastructural effects of proteotoxic stress on S. cerevisiae

Opponent

Professor Dr. Thomas Müller-Reichert, Medizinische Fakultät Carl Gustav Carus, Technische Universität Dresden, Tyskland

Betygsnämnd

  • Professor Marija Cvijovic, institutionen för matematiska vetenskaper, Göteborgs Universitet och Chalmers tekniska högskola, Göteborg
  • Professor Dr. Alwin Köhler, Zentrum für Molekulare Biologie, Universität Wien, Österrike
  • Dr. Wiebke Möbius, Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin, Electron Microscopy Core Unit, Abt. Neurogenetik, Göttingen, Tyskland

Ersättare

Professor Per Sunnerhagen, institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet

Ordförande

Professor Gisela Brändén, institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet