Länkstig

Katarina Allerby – Exploring person-centered care in acute psychosis settings

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för psykiatri och neurokemi

Disputation
Datum
7 okt 2022
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Hörsal M 106 Karl Isaksson, Medicinaregatan 16
Ytterligare information
Länk till
avhandlingen

Avhandlingsens fullständiga titel

Exploring person-centered care in acute psychosis settings. Findings from the Person-Centered Psychosis Care project

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor Victoria Stanhope, Silver School of Social Work, New York University, New York, USA.

Betygsnämnd: professor Kristina Rosengren (ordf.), professor Henrika Jormfeldt (Halmstad) och professor Bo Söderpalm.

Bra att veta

Disputationen hålls på engelska.

Disputationen streamas online via Zoom Webinar:

  • Länk till disputationens webinar - publiceras senast dagen innan