Länkstig

Karin Trägårdh – Kvinnor som brukat grovt/dödligt våld

Forskning
Hälsa & medicin

Halvtidsseminarium vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för psykiatri och neurokemi

Seminarium
Datum
6 okt 2022
Tid
14:00 - 16:00
Plats
Fysiologens konferensrum, Medicinargatan 11

Halvtidsseminarium

Fullständig titel: Kvinnor som brukat grovt/dödligt våld: En deskriptiv studie med fokus på psykisk ohälsa, gärningsbeteende och offerrelation

Granskningskommitté: Birgitta Gunnarsson (ordf.), Karin Grip Champion och Sara Uhnoo

Huvudhandledare: Thomas Nilsson