Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Karin Hermerén: "Konsten att förvalta. Bevarandets utmaningar och möjligheter - värderingar och beslutsprocesser i 1900-talets Sverige rörande offentlig byggnadsanknuten konst"

Naturvetenskap & IT

Avhandling för filosofie doktorsexamen i kulturvård.

Disputation
Datum
22 jan 2021
Tid
13:00 - 15:00
Plats
Hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5C, Göteborg och via Zoom

Titel

Konsten att förvalta. Bevarandets utmaningar och möjligheter – värderingar och beslutsprocesser i 1900-talets Sverige rörande offentlig byggnadsanknuten konst.

Till avhandlingen i databasen Gupea

Opponent

Fil. dr. Per Hedström, avdelningschef, Nationalmuseum, Stockholm.

Betygsnämnd

Professor emerita Elizabeth Peacock, Institutt for arkeologi og kulturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim, Norge.

Fil. dr. Cathrine Mellander Backman, Riksantikvarieämbetet, Visby.

Professor Lars-Henrik Ståhl, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet.

Ersättare

Fil. dr. Staffan Lundén, institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

Ordförande

Professor Ola Wetterberg, institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

Zoom

Länk till Zoom-mötet