Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kandidatredovisningar i biologi

Naturvetenskap & IT

.

Examination
Datum
31 maj 2021 - 1 jun 2021
Plats
Zoom
Ytterligare information
Länk till
redovisningarna

Bra att veta
Alla redovisingar ges på samma språk som i titeln.
Se bifogat dokument för abstracts.

Måndag 31 maj

10.00-10.05 Välkomna & kort introduktion till redovisningarna

10.05-10.30 15 hp DE LAVAL CHARLOTTE När det hettar till: Återhämtning efter värmestress hos Harnugana montana

10.30-10.55 15 hp HANDIN KALLE Have vascular plants conquered the Alaskan tundra and defeated the bryophytes?

Rast

11.15-11.45 30 hp OLSSON REBECKA Störningsmoments påverkan på reproduktion hos kycklinggrodor

11.45-13 lunch 13-13.25 15 hp MATTSSON BODIL Bu eller bä för sly och boll? Berikning för Slottsskogens Helsingefår och Jämtget

13.25-13.50 15 hp BRANDER ISAC Copepods or how I learned to start worrying and fear ocean acidification

13.50-14.15 15 hp DEKKER CARL-JOHAN Meta-analysis of the impact of ocean acidification on Mytilus galloprovincialis

Tisdag 1 juni 2021

9.30-9.55 15 hp REINHOLDSSON JONAS Collemboler trivs bra i sina hem även om TBE-viruset är på besök

9.55-10.20 15 hp HEMMING JENS Karaktärisering av platser med och utan TBE-virus med Enchytraidae och Nematoda

10.20-10.50 30 hp DUNDJEROVIC ISIDORA Prevention of bradycardia during MS-222 anesthesia in rainbow trout

Rast

11.05-11.30 15 hp RYDHEM AMANDA Impact of propranolol on sea anemone risk- taking behaviour

11.30-11.55 15 hp ANSELM AMANDA Does caffeine influence startle response time in the sea anemone Metridium senile?

Lunch

13-13.25 15 hp OLSSON MALIN Relationen mellan vadare och deras bytesdjur i Hallands län

13.25-13.50 15 hp KÄLLMAN ANDREAS Potential habitats for reintroduction of barn owl (Tyto alba) in southern Sweden

13.50-14.10 Avslutande ord till studenterna: Vad ni ska tänka på härnäst!