Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kan vi göra på något annat sätt?

Utbildning & lärande

En aktionsforskningsstudie av ett försök att implementera singaporemodellen i lågstadiets matematikundervisning av Ulrika Hedman inom NoMia.

Seminarium
Datum
1 dec 2021
Tid
16:00 - 17:30
Plats
Ej klart ännu.

Matematik är ett av de ämnen som kartläggs regelbundet och systematiskt i olika internationella tester och där resultaten skapar stor uppmärksamhet i många länder. Eleverna i Singapore har under flera år presterat på topp i matematik i olika internationella kunskapsmätningar. Därför lyfts Singapores modell för matematikundervisning fram som en ”best practice” i olika publikationer och studier internationellt. Singapores matematikundervisningsmodell kallas i Sverige för Singaporemodellen (SPM) och har spridits på olika skolor sedan 2015.

Detta seminarium utgår ifrån min mastersuppsats där jag samarbetade med tre lågstadielärare vilka upplevde problem i sin matematikundervisning och utifrån det planerade aktionen – att införa SPM i sina klassrum. Tre frågeställningar undersöktes specifikt: I vilket syfte initieras SPM? Vad händer med SPM i klassrummet? Vilken eventuell förändring sker och hur upplever lärarna eventuell förändring i undervisningen?

Studiens resultat visar att implementering av Singaporemodellen bjuder på både utmaningar och möjligheter. Några av utmaningarna handlar om att förstå och följa de olika momenten i Singaporemodellen. Två av tre lärare upplever stor förändring i undervisningen under implementeringsprocessen. Det går dock inte att utröna orsaken till de varierande kunskapsresultaten i de olika klasserna.

Varmt välkomna! 

/Åsa Hirsh och Anette Olin (ordf.), Fredrik Dahl & Peter Johannesson (sekr.)

https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/var-forskning/aktionsforskningskollegiet