Länkstig

Kalyan Mitra: Formation and Transformation of Atmospheric Brown Carbon (BrC)”

Naturvetenskap & IT

Disputation i ämnet Naturvetenskap, inriktning kemi.

Disputation
Datum
14 dec 2022
Tid
09:30 - 12:00
Plats
sal 10:an, inst för Kemi och molekylärbiologi, Kemigården 4, Göteborg
Ytterligare information
Länk till avhandling i
GUPEA

Titel

Formation and Transformation of Atmospheric Brown Carbon (BrC)

Opponent

Professor Örjan Gustafsson, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet

Betygsnämnd

  • Professor Erik Swietliki, Fysiska institutionen, Lunds universitet
  • Docent Camilla Andersson, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Norrköping
  • Senior forskare Dr. Sara Janhäll, RISE Research Institutes of Sweden, Borås

Ersättare

Professor Emeritus Britt-Marie Steenari, Kemi och Kemiteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Ordförande

Professor Mattias Hallquist, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet