Länkstig

Julia Kukulies: Observing and Modeling Precipitation in the Tibetan Plateau region - from large-scale processes to convective storms

Naturvetenskap & IT

Disputation i naturvetenskap, inriktning naturgeografi.

Disputation
Datum
24 mar 2023
Tid
13:30 - 15:00
Plats
Hörsalen, Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5C, Göteborg

Bra att veta
Lösenord till Zoom: 119672

Titel

Observing and Modeling Precipitation in the Tibetan Plateau region - from large-scale processes to convective storms

Opponent

Professor Maria Laura Bettolli, Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Betygsnämnd

  • Professor Erik Kjellström, SMHI, Norrköping
  • Professor Annica Ekman, Meteorologiska institutionen (MISU), Stockholms universitet
  • Forskarassistent Luisa Ickes, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Ersättare

Universitetslektor Erik Thomson, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet

Ordförande

Professor Sofia Thorsson, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet