Länkstig

Johanna Nilsson – CSF biomarker panels. Focus on synaptic pathology

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för psykiatri och neurokemi

Disputation
Datum
9 sep 2022
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Ytterligare information
Länk till
avhandlingen

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor Matthijs Verhage, Department of Functional Genomics, Vrije Universiteit, Amsterdam, Nederländerna

Betygsnämnd: docent Steinn Steingrimsson (ordf.), doktor Maria Pernemalm (KI) och docent Allan Stensballe (Aalborg).

Bra att veta

Disputationen hålls på engelska.

Disputationen streamas online via Zoom Webinar:

Den som deltar på distans har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén. Ordföranden för disputationsakten, professor Bo Söderpalm läser upp dem för disputanden. Skicka dina frågor via funktionen "Q&A", i Zoom Webinar.