Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Johan Lönnbro – The medical perspective in prescribing: measurements and educational strategies

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi

Disputation
Datum
17 sep 2021
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk, se nedan.
Ytterligare information
Länk till
avhandlingen

Opponent och betygsnämnd

Opponent: docent Eva-Lotta Glader, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Umeå.

Betygsnämnd: docent Steinn Steingrimsson (ordf.), professor Kerstin Landin-Wilhelmsen och docent Eva Vikström Jonsson (Karolinska Institutet).

Bra att veta

Disputationen hålls på svenska.

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta via streaming:

Allmänhet som deltar via Zoom, har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén, dessa skickas till ordföranden för disputationen via sms:
Professor Gunnar Tobin 
0768-545400