Länkstig

Joana Isabel Rodrigues: Proteostasis during arsenite stress in Saccharomyces cerevisiae

Naturvetenskap & IT

Disputation i ämnet Naturvetenskap, inriktning biologi.

Disputation
Datum
2 dec 2022
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Sal R Sandberg, Medicinaregatan 7A, Göteborg
Ytterligare information
Länk till avhandling i
GUPEA

Titel

Proteostasis during arsenite stress in Saccharomyces cerevisiae

Opponent

Professor Simon Alberti, Föreståndare för Center for Molecular and Cellular Bioengineering, Biotechnology Center, Technische Universität Dresden, Tyskland 

Betygsnämnd

  • Professor Astrid Gräslund, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet 
  • Docent Mikael Molin, Institutionen för biologi och bioteknik, Chalmers tekniska högskola 
  •  Universitetslektor Julie Grantham, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet 

Ersättare

Docent Per Widlund, Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet 

 Ordförande

Universitetslektor Åsa Sjöling, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet