Länkstig

Jessica Samuelsson – Dietary patterns among older adults

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för psykiatri och neurokemi

Disputation
Datum
11 nov 2022
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Ytterligare information
Länk till
avhandlingen

Avhandlingens fullständiga titel

Dietary patterns among older adults - With focus on dementia and related biomarkers

Opponent och betygsnämnd

Opponent: docent Ulrika Ericson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Lund

Betygsnämnd: docent Klara Sjögren (ordf.), docent Tobias Granberg (KI) och docent Ingrid Larsson