Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jesper Sundell – Optimization of first-line tuberculosis therapy in patients co-infected with HIV

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för farmacie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi

Disputation
Datum
15 okt 2021
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk, se nedan.

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor Lena Friberg, institutionen för farmaci, Uppsala universitet, Uppsala.

Betygsnämnd: professor Rolf Heckemann (ordf.), professor Eleni Aklillu (Karolinska Institutet) och docent Ulf Eriksson (AstraZeneca).

Bra att veta

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta via streaming:

  • Länk till Zoom Webinar
    (kommer senast dagen före disputationen)