Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jenny Heiman - Breast Cancer Surgery - Patient Reported Outcomes and Physical Activity

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, i ämnet kirurgi

Disputation
Datum
21 maj 2021
Tid
13:00 - 15:30
Plats
Endast deltagande via länk, se information nedan

OBS! För att minska smittspridning av Covid-19 uppmanas publiken delta via den länk som publiceras här några dagar innan disputationen

Opponent: Yvonne Wengström, Karolinska institutet, Stockholm
Betygsnämnd: Henrik Bergquist, Katarina Bälter och Cecilia Engström