Bild
Pedagogen vid Grönsakstorget
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Jämbördiga partnerskap inom aktionsforskningsstudier

Forskning
Utbildning & lärande

Seminarium där forskarna Anette Forssten Seiser och Ingela Portfelt från Karlstads universitet berättar om en aktionsforskningsstudie som de genomförde 2019–2020. På seminariet önskar de också samtala och utbyta erfarenheter med deltagarna om idén om ett jämlikt partnerskap.

Seminarium
Datum
24 maj 2023
Tid
16:00 - 17:30
Plats
Pedagogen Hus B, sal: B1 113

Medverkande
Anette Forssten Seiser
Ingela Portfelt
Bra att veta
Har du inte möjlighet att delta på seminarierna på plats i Göteborg, kan du delta via Zoom på nätet. Strax innan avsatt tid för seminariet kan du ansluta till seminariets rum via länken ovan.
Arrangör
Aktionsforskningskollegiet

Om seminariet

Den aktionsforskningsstudie som vi kommer att berätta om genomfördes inom ramen för ULF – under perioden 2019–2020. Data baseras på anteckningar och ljudinspelningar från möten mellan oss och skolledare. Utgångspunkten för studien är att ULF-projekten syftar till att utveckla långsiktiga samverkansrelationer mellan forskare och skolpraktiker, som jämbördiga parter.

Studien vilar på tidigare forskning om jämlikt partnerskap. Syftet med studien är att beskriva samverkanspraktiken mellan forskare och skolledare, hur den uppstår och vad som möjliggör respektive förhindrar samverkan utifrån en idé om jämlikt partnerskap. Data analyseras utifrån teori om praktikarkitekturer.

På seminariet vill önskar vi samtala och utbyta erfarenheter om idén om ett jämlikt partnerskap med er.

Anette Forssten Seiser och Ingela Portfelt är lektorer i pedagogiskt arbete på Karlstads universitet och verksamma inom forskningsnätverket SOL (Skolutveckling, Organisation och Ledarskap). 

 

Seminariet utgår från texten: 
Forssten Seiser, A. & Portfelt, I. (2022). Critical aspects to consider when establishing collaboration between school leaders and researchers: Two cases from Sweden. Education Action Research.  

https://doi.org/10.1080/09650792.2022.2110137