Bild
Albatross karta över rutten
För att säkerställa bästa möjliga väderförhållanden under hela Albatrossexpeditionen, så var rutten huvudsakligen förlagd innanför vändkretsarna, längs ekvatorn inne i tropikerna.
Länkstig

Invigning: Albatrossexpeditionen – ovärderlig för vår kunskap om havet

Populärvetenskap

Välkomna till invigningen av utställningen "Albatrossexpeditionen – ovärderlig för vår kunskap om havet". På invigningen berättar några av Göteborgs universitets forskare om betydelsen av expeditionen för utvecklingen av sina forskningsfält. På invigningen läses också utdrag ur brev, dagböcker och reseberättelser från expeditionen.

Invigning
Datum
25 sep 2023
Tid
16:00 - 17:00

Medverkande
Irina Polovodova Asteman, lektor i marin geologi, Institutionen för marina vetenskaper
Lennart Bornmalm, lektor i marin geologi, Institutionen för marina vetenskaper
Annika Wall, författare, samt kommunikationsansvarig, Institutionen för marina vetenskaper
Arrangör
Universitetsbiblioteket i samarbete med Institutionen för marina vetenskaper

I oktober 2023 är det 75 år sedan den svenska vetenskapliga Albatrossexpeditionen kom tillbaka till Göteborg efter sin långa äventyrliga världsomsegling.

Albatrossexpeditionen fick en enorm betydelse för havsforskningen, lade grunden till dagens moderna djuphavsforskning och gav ovärderliga bidrag till vår kunskap om havet.

Program

16:00 Välkomna!

Kort inledning om Albatrossexpeditionen.

16:10 Det vetenskapliga arvet: sedimenten avslöjar havets klimathistoria

Det var i Albatrossexpeditionens sedimentkärnor som forskarna för första gången upptäckte att syreisotoper i marina mikrofossil fungerar som en ”paleo-termometer” och kunde förmedla information om forntida klimat.

Syreisotoper kallas idag för ”paleo-oceanografins ryggrad”. Det är kunskap som klimatforskare över världen fortfarande använder i forskningen idag.

Föreläsare: Irina Polovodova Asteman, lektor i marin geologi, Institutionen för marina vetenskaper

16:20 Kullenberglodet – en svensk revolutionerande uppfinning

Under Albatrossexpeditionen användes ett svenskt nykonstruerat sedimentprovtagningsinstrument, ett så kallad Kullenberglod. Med den nya tekniken lyckades de svenska forskarna hämta upp sedimentkärnor på hela 20 meters längd och revolutionerade därmed havsforskningen.

Genom de betydligt längre sedimentkärnorna nådde expeditionen ända ner till cirka två miljoner år tillbaka i tiden, och i lerskikten blev möjligt det för forskarna att likt arkeologer studera klimathistoria och världshavens processer.

Expeditionens sedimentkärnor samt övriga prover förvaras än idag på Göteborgs universitet.

Föreläsare: Lennart Bornmalm, lektor i marin geologi, Institutionen för marina vetenskaper

16:30 Expeditionen - ett äventyr längs med ekvatorn

I handskriftssamlingarna på Universitetsbiblioteket finns material från Albatrossexpeditionen som skänkts till biblioteket från efterlevande.

Till exempel finns expeditionsledare Hans Petterssons dagböcker och personliga brev från expeditionen. Det finns också omfattande dokumentation av tidningsartiklar som publicerades i svenska tidningar under expeditionens gång.

Ett litet urval av dessa brev, dagböcker och artiklar kommer att läsas upp under invigningen.

Uppläsare: Annika Wall, författare, samt kommunikationsansvarig, Institutionen för marina vetenskaper

16:40 Mingel och visning av utställningen

Välkomna att titta på utställningen och prata med dem som närvarar.

 

Mer information

Läs mer om utställningen här.

Läs mer om Albatrossexpeditionen här.