Länkstig

Introduktionsseminarium: Co-farming of fed and extractive species in Swedish land based recirculating aquaculture systems

Naturvetenskap & IT

Introduktionsseminarium med doktorand Marica Andersson, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Seminarium
Datum
10 feb 2022
Tid
12:15 - 13:00
Plats
Zoologen, Medicinaregatan 18 A/Zoom
Ytterligare information
Zoom-länk

Medverkande
Doktorand Marica Andersson

Fokus för Maricas doktorandprojekt är att undersöka möjligheterna för samodling av utfodrade och så kallade extraktiva arter (det vill säga arter som tar upp näring direkt från omgivningen) och hur detta kan påverka vattenkvalitet och välfärd hos de odlade organismerna. Vid seminariet kommer hon att ge en introduktion till dessa frågetsällningar.

Huvudhandledare är Snuttan Sundell och examinator Malin Celander , institutionen för biologi och miljövetenskap. Bihandledare är Henrik Pavia (GU), Torbjörn Johansson (IVL), and Claes Lundberg (Smögenlax AB och Rena Hav AB).