Länkstig

INSTÄLLD! Docentföreläsning - "Sexuella övergrepp och behovet av tröst: Poliser, (Gud) och alla vi andra”

Forskning

Föreläsningen är inställd på grund av sjukdom.

Föreläsning
Datum
10 dec 2021
Tid
15:00 - 15:45
Plats
F3

Arrangör
Psykologiska institutionen

Lisa Rudolfsson disputerade 2015 med avhandlingen ”Walk with me: Pastoral care for victims of sexual abuse viewed through existential psychology”. Avhandlingen fokuserade själavård för den som har varit utsatt för sexuella övergrepp. Efter disputation har Lisa undervisat och forskat i psykologi och i religionspsykologi. Sedan 2018 driver Lisa ett forskningsprojekt som fokuserar bemötande av våldtagna kvinnor, med fokus på polis och medicinsk personal. Lisa arbetar också som senior utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, samt som affilierad forskare på Karolinska Institutet i Stockholm.