Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Information om grundlärarexamen mot fritidshem för yrkeserfarna

Utbildning & lärande

Välkommen på ett digitalt informationsmöte om grundlärarexamen mot fritidshem för dig med yrkeserfarenhet från fritidshem! Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen. I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan eller förskolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. Nu ges fler möjlighet att läsa en förkortad variant av grundlärarutbildningen med inriktning fritidshem.

Webinar
Datum
17 mar 2021
Tid
09:00 - 10:30
Plats
https://gu-se.zoom.us/j/9011538503

Bra att veta
Ingen föranmälan.
Arrangör
Enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och kompletterande lärarutbildning (SÄL)

Grundlärarprogrammet, inriktning mot fritidshem

Vid informationstillfället kommer du även att få information om Grundlärarprogrammets  inriktning mot fritidshem för yrkeserfarna (GRY) som kräver minst tre års yrkeserfarenhet från området. Utbildningen startar enbart på hösten och ämnesvalen växlar. Höstterminen 2021 startar inriktningarna bild och musik.

VAL vänder sig till dig som

  • är verksam som obehörig lärare i fritidshem
  • har arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. Du ska ha haft en roll som fritidspedagog eller lärare i fritidshemmet och ha undervisat enligt läroplanen

Tillgodoräkning av reell kompetens

I VAL erbjuds också möjligheten att pröva om reell kompetens mot arbetserfarenhet kan ligga till grund för tillgodoräkning inom utbildningen.

Fler vägar mot grundlärarexamen

Om du inte tror dig uppfylla de specifika krav som gäller för antagning till VAL finns andra utbildningsvägar mot grundlärarexamen i fritidshem vid Göteborgs universitet:
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/vagar-till-grundlararexamen-fritidshem