Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på en person som sitter i ett växthus med en hund
Porträtt av Imri Sandström som medverkar vi seminariet
Länkstig

IMAGE <=> TEXT #4

Kultur & språk

BILD <=> TEXT är en seminarieserie vid Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning, HDK-Valand, Göteborgs Universitet. Det fjärde seminariet i serien tar sin utgångspunkt i Imri Sandströms nyligen initierade projekt Writing Visual Relations: The Possibilities of Transdisciplinary Ekphrasis, som kommer att stå i centrum för ett samtal mellan Imri, Maja Hammarén och Fredrik Nyberg.

Seminarium
Datum
15 apr 2021
Tid
18:00 - 20:00
Plats
Online
Ytterligare information
Länk till
webinariet

Bra att veta
OBS! Samtalet sker på svenska

Det finns en lång tradition inom både bildkonsten och det litterära fältet att arbeta med text och bild jämsides med varandra och även som varandra. Trots detta är området fyllt av frågetecken och upplevs ofta problematiskt. Konstnärer och konststudenter ombeds ofta att skriva om sitt eget arbete, varpå grundläggande frågor som hur och vad som bör skrivas, vart texten bör rikta sig, hur den skrivna texten kommer att påverka konstverket etc. ofta uppstår.

Även inom det litterära fältet är frågorna om hur det visuella skrivs frekventa, men här är de annorlunda. Återkommande lyfts problematik rörande representation: Vad synliggörs och hur? Vilka ideologiska förhållningssätt kan skönjas i framställningarna? etc. Med en ständigt ökande mängd digitala publiceringsmöjligheter där bild, text och ljud samspelar, intensifieras frågorna rörande textens och bildens relationer ytterligare inom båda fälten.

Välkomna till ett samtal om relationerna mellan text och bild och möjligheterna att skriva om visuell konst.

Imri Sandström är konstnär, författare och forskare. I sin konstnärliga verksamhet har hon omfattande arbetat transdisciplinärt mellan det litterära fältet och bildkonstområdet och undersöker nu möjligheterna att skriva (om) bild genom att initiera projektet Writing Visual Relations: The Possibilities of Transdisciplinary Ekphrasis.

Maja Hammarén är konstnär och redaktör som samarbetar runt språkformer, kritiska montage och berättarpositioner. Senaste års projekt rör kollektiv lokal kunskap, historisk organisering av omsorg och arbete, samt den sena nyliberalismens stadsomvandlingsprocesser och offentliga rum. Undervisar i fri konst och litterär gestaltning på HDK-Valand.

Fredrik Nyberg är författare, senast aktuell med boken, Ruiner (Norstedts 2021). Har i ett antal olika projekt arbetat teoretiskt och konstnärligt med att undersöka förhållandet mellan text och ljud. Är lektor i Litterär gestaltning vid HDK - Valand.