Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Iginia Barretta: "Vom Lesen lesen. Zur Konzeption und Darstellung des Lesers im postmodernen Roman"

Forskning
Kultur & språk

Disputation

Disputation
Datum
9 okt 2020
Tid
13:15 - 15:15
Plats
Zoom, samt sal C350, Humanisten, Renströmsgatan 6
Ytterligare information
Länk till
Zoom-webinar

Arrangör
Institutionen för språk och litteraturer

Ämne:
Tyska

Opponent:
Docent Maren Eckart, Högskolan Dalarna

Betygsnämn:
Professor Julia Genz, Universität Witen/Herdecke
Professor em. Dag Hedman, Göteborgs universitet
Docent Liliana Mitrache, Uppsala universitet

Ordförande:
Professor Edgar Platen, Göteborgs universitet

Disputationen kommer att visas i zoom och intresserade åhörare uppmanas att i första hand delta via länk. 

Observera också att du måste anmäla deltagande i förväg till spl@sprak.gu.se om du vill delta på plats. Deltagande via Zoom behöver inte anmälas (se länk till Zoom-webinar ovan).