Bild
Bild från seminarium
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Ifous-programmet Lärares praktik och profession

Forskning

Forskare från Göteborgs universitet presenterar studier från Ifous-programmet Lärares praktik och profession och går igenom hur programmet har varit upplagt. Även deltagare från programmet kommer presentera exempel på sina genomförda studier.

Seminarium
Datum
2 feb 2022
Tid
16:00 - 18:00
Plats
Digitalt via Zoom: https://gu-se.zoom.us/s/520814434
Antal platser
Obegränsat
Kostnad
0

Arrangör
Aktionsforskningskollegiet

Mellan 2018-2021 pågick Ifous-programmet Lärares praktik och profession, vars övergripande syfte var att utveckla ett forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna undervisningsrelaterade problem med avsikten att stärka elevers lärande och utveckling. I detta arbete använde lärarna en aktionsforskande ansats, och under hela programmets gång presenterades pågående och avslutade studier vid dialogkonferenser. Programmet och de aktionsforskande studierna genomfördes av cirka 200 lärare, rektorer och ledare på huvudmannanivå. Därtill har över 400 studier genomförts av lärarkollegor till deltagarna i FoU-programmet. Tre forskare från Göteborgs universitet deltog genom att stödja utvecklingsarbetet och genom att beforska delar av det som skedde i programmet. Vid detta seminarium får du möta både forskarna och några av deltagarna. Forskarna presenterar hur programmet varit upplagt samt studier som de genomfört, medan deltagarna presenterar exempel på sina genomförda studier.

Presentatörer

Anette Olin, docent Institutionen för Didaktik och Pedagogisk Profession, Göteborgs universitet

Åsa Hirsh, docent Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik, Göteborgs universitet

Anette Jahnke, lektor Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik, Göteborgs universitet & processledare Ifous

Jennie Werner, lärare Eskilstuna kommun

Simon Eksmo, lärare Kunskapsgymnasiet

Margit Békássy, lärare NTI-gymnasiet

Hans Ringström, skolchef Eskilstuna