Bild
En boll mönstrad som en jordglob ligger på en gräsmatta
Länkstig

Idrott, hälsa och hållbarhet

Hållbarhet & miljö
Hälsa & medicin
Utbildning & lärande

Ett digitalt seminarium med Petter Wiklander, doktorand och adjunkt i idrottsvetenskap. Med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen forskar Petter om hur hållbarhet kan förstås och inramas i utbildningskontexten Idrott och hälsa.

Webinar
Datum
28 feb 2024
Tid
16:00 - 17:30
Plats
Zoom
Ytterligare information
Anslut till Zoom-mötet
här

Medverkande
Petter Wiklander, doktorand och adjunkt i idrottsvetenskap vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Arrangör
Aktionsforskningskollegiet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Idrott, hälsa och hållbarhet – en studie om att konceptualisera och främja hållbar hälsa i och genom idrott och hälsa

Bild
Petter Wiklander
Petter Wiklander

Ett samtal med Petter Wiklander, doktorand och adjunkt i idrottsvetenskap, om hans pågående avhandlingsarbete. Med utgångspunkt i Agenda 2030 och de Globala målen forskar Petter om hur hållbarhet kan förstås och inramas i utbildningskontexten Idrott och hälsa.

Hållbarhet handlar här om hur ser vi på livslångt lärande, rörelse, hälsa och välbefinnande, social rättvisa och normer, livsstil och vanor, samt utevistelse och friluftsliv. I en delstudie i doktorandprojektet bedrivs aktionsforskning tillsammans med en grupp gymnasielärare i Idrott och hälsa, med syfte att utveckla en mer hållbarhetsorienterad undervisning utifrån ledordet Hållbar Hälsa. Vilka frågor och förändringsperspektiv är särskilt angelägna för att stärka integreringen av hållbar utveckling och holistisk hälsa inom ramen för Idrott och hälsa?

Förutom att bedriva forskningsstudier undervisar Petter på Idrottslärarutbildningen, och har själv en bakgrund som lärare i Idrott och hälsa på gymnasiet och grundskolans högstadium.

Varmt välkomna!

Hälsar

Åsa Hirsh, ordförande Aktionsforskningskollegiet 

Fredrik Dahl, sekreterare Aktionsforskningskollegiet

 

Om seminariet

Aktionsforskningskollegiets seminarier vänder sig till

  • pedagoger i förskolan, grundskolan, gymnasiet och andra skolformer
  • studerande, lärare och forskare inom universitet och högskolor
  • rektorer, skolledare och utvecklingsledare

Vill du ha fortlöpande information om Aktionsforskningskollegiets seminarier? Skicka ett mejl till Åsa Hirsh för att bli uppskriven på mejllistan. 

Läs mer om Aktionsforskningskollegiet >>