Bild
Forskare vid Snow Hill, Antarktis.
Gunnar Almevik (sittande i mitten) and Jonathan Westin (till höger) besökte Nordenskjöldexpeditionens läger vid Snow Hill tillsammans med en argentinsk-svensk expedition 2021.
Länkstig

I Otto Nordenskjölds fotspår

Hållbarhet & miljö
Kultur & språk
Naturvetenskap & IT

För 120 år sedan ledde Otto Nordenskjöld en svensk forskningsexpedition till Antarktis. I dag är resterna av expeditionen akut hotade av klimatförändringarna. Forskarna Gunnar Almevik och Jonathan Westin berättar om den spännande expeditionen. De diskuterar också frågor som: Vad är det här för kulturarv? Vems kulturarv är det? Vilka åtgärder bör göras?

Webinar
Datum
20 jan 2022
Tid
12:05 - 13:00
Plats
Zoom webinar
Sista anmälningsdag
19 januari 2022

Medverkande
Gunnar Almevik, professor vid institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Jonathan Westin, Jonathan Westin, forskningssamordnare vid Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet.
Bra att veta
In english
Arrangör
Centre for Sea and Society
Anmälan är stängd.

1901 seglade Otto Nordenskjöld till Antarktis med en grupp svenska forskare. Den ursprungliga planen var att stanna på kontinenten i ett år, men i februari 1903 frös deras skepp Antarctic fast i isen i Weddellhavet och sjönk.

Besättningen och forskarna räddades så småningom av ett argentinskt fartyg.

År 2020 gjorde svenska och argentinska forskare en resa i Nordenskjölds fotspår. Syftet var dels att studera kulturarvsprocesser, men också att dokumentera lämningarna och ta fram en kunskapsbas för bevarandeinsatser.

Om talarna

Gunnar Almevik är professor vid institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Hans forskning berör kulturella perspektiv på hantverk, byggnader och byggda miljöer och har metodologiskt fokus på frågor som rör kulturarv, materiell kultur och skapande.

Jonathan Westin är docent i kulturvård och forskningssamordnare vid Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet. Han är klusterledare inom Center for Critical Heritage Studies och medlem av Getty Ancient Itineraries Institute. I sin forskning studerar han hur uppfattningar om kultur formas genom representationer, och hur dessa representationer blir en del av vårt kulturarv. 

Sea and Society Talks

Sea and Society Talks  är en serie lunchseminarier som tar avstamp i FN:s hållbarhetsmål för 2030. Seminarierna länkar samman mål 14 som rör havet och dess resurser med något av de övriga 16 målen. Seminarierna presenterar pågående forskning, men bjuder också in till diskussion och debatt om hur Göteborgs universitet och Chalmers kan bidra till ett hållbart samhälle.